Chcete vědět?

Nabízíme Vám přehledné základní informace z hlavních oblastí kardiologie. Postupně jednotlivá témata zpracujeme a srozumitelnou formou předložíme nejen našim pacientům.

Aortální stenóza

Srdce může plnit svou čerpací funkci zcela optimálně za splnění několika podmínek – mimo jiné při správné funkci všech chlopní. Chlopně jsou anatomické struktury uvnitř

Celý článek >>

Infarkt myokardu

Cévní zásobení srdce je zajišťováno věnčitými (koronárními) tepnami. Srdeční infarkt je označení pro akutní stav, při kterém dochází k náhlému omezení toku krve koronární tepnou.

Celý článek >>

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější a zároveň nejvýznamnější arytmií se kterou se v klinické praxi setkáváme. Převodní systém zdravého srdce zajišťuje automatické pravidelné a dokonale harmonické

Celý článek >>

Cholesterol. Proč ho řešit?

Cholesterol je látka přirozeně přítomná v lidském těle. Jeho funkce je jednak pomocná úloha při zpracováním stravou přijatých tuků, dále tvoří nedílnou stavební součást buněčných membrán

Celý článek >>

Kouření a oběhový systém

Kouření cigaret představuje jeden z hlavních rizikových faktorů aterosklerózy – lidově „kornatění tepen“. Účinky kouření jsou pro kardiovaskulární systém devastující přičemž za rozhodující je považován

Celý článek >>

Vysoký krevní tlak

Krevní tlak je možné poměrně jednoduchým způsobem měřit od začátku 20.století. Výška krevního tlaku je vyjádřená dvěma hodnotami – systolickým a diastolickým tlakem, přičemž jsou

Celý článek >>