Naše služby

Poskytujeme komplexní péči v oboru kardiologie. Zabýváme se diagnostikou, léčbou a dlouhodobou péčí o pacienty s širokým spektrem onemocnění oběhového systému.

Dveře naší ambulance jsou otevřené i pro nové pacienty.

Klinické kardiologické vyšetření

Klinické vyšetření kardiologem je základem diagnostiky i léčby všech onemocnění oběhového systému. S každým pacientem vždy vedeme rozhovor, jehož smyslem je cílenými dotazy pátrat po charakteristických projevech onemocnění. Součástí klinického vyšetření je fyzikální vyšetření pacienta, které zkušeného lékaře velmi často navede na správné stanovení diagnózy.

Elektrokardiografické vyšetření - EKG

Grafický záznam spontánní elektrické aktivity srdce je nepostradatelný v diagnostice poruch srdečního rytmu. Bez EKG se nelze obejít v diagnostice řady forem ischemické choroby srdeční ale i řady dalších patologických nálezů na srdci. 

Komplexní echokardiografické vyšetření

Ultrazvukové vyšetření srdce je základní zobrazovací modalitou v kardiologii. Echokardiografická diagnostika je nedílnou součástí kardiologického vyšetření. Disponujeme high-endovým echokardiografickým přístrojem General Electric Vivid E9, který umožňuje využití všech moderních způsobů zobrazení ve špičkové kvalitě. 

EKG Holter - Biomedical Instruments 9800TL+

V diagnostice srdečních arytmií se prakticky nelze obejít bez střednědobé EKG monitorace. Základním vyšetřením je 24 hodinový EKG holter – malý lehký přístroj který automaticky zaznamenává a ukládá záznam EKG křivky po dobu jednoho dne a noci. Jedná se o zcela zásadní a přitom dostupný nástroj ke screeningu fibrilace síní.

ABPM (Tlakový holter)

Krevní tlak vykazuje variabilitu  – mění se v průběhu denních i nočních hodin, ale také pod vlivem emocí /stresu. 24 hodinová monitorace krevního tlaku automatickým přenosným přístrojem je nejlepší metodou k odhalení hypertenze, zhodnocení efektu léčby ale i eliminaci vlivu “fenoménu bílého pláště” při měření v ambulanci lékaře. 

Laboratorní analýza

Provádíme odběry krve zaměřené především na analýzu prognosticky závažných biomarkerů oběhových onemocnění. V praxi je využíváme k zhodnocení účinnosti léčby ale i kalkulaci individuálního kardiovaskulárního rizika u osob bez dosud zjištěných onemocnění.

Předoperační vyšetření

Zajišťujeme interní předoperační vyšetření před plánovanými operačními výkony nejen našim pacientům, ale i pacientům mimo naši dispenzární péči. Vždy se snažíme o vstřícné a flexibilní poskytnutí termínu předoperačního vyšetření.  K provedení vyšetření si pacient přináší výsledky laboratorního screeningu, popis RTG snímku hrudníku a výpis z dokumentace od praktického lékaře.

Návaznost na superspecializovanou centrovou péči

V případě, že stav pacienta vyžaduje provedení dalších diagnostických vyšetření či specializovaných terapeutických výkonů, zajišťujeme našim pacientů zcela běžně plné spektrum vyšetření na elitních kardiologických pracovištích.