Kdo jsme?

Jsme nestátní zdravotnické zařízení s více než 20ti letou historií. Specializujeme se na komplexní péči v oboru kardiologie a vnitřní lékařství.​

MUDr. Lumír Francek jr.

Vzdělání:

2010 – Promoce Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno – obor Všeobecné lékařství
2013  – absolvování Interního kmene
2018 – specializovaná způsobilost/atestace obor Kardiologie 

Praxe:

2010-2012 – Interní oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
2012-2017 – I.interní-kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv.Anny, Brno
2017- dosud – Kardiologická ambulance Holešov

MUDr. Lumír Francek sr.

Vzdělání:

1979 – promoce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyněho Brno – obor Všeobecné lékařství
1983 – Atestace 1.stupně v oboru Vnitřní lékařství
1990 – Atestace 2.stupně v oboru Vnitřní lékařství

Kurz Komplexní echokardiografické diagnostiky ( FNUSA – Brno, I.IKAK)
K
urz jícnové echokardiografie   ( IKEM – Praha)

Praxe:

1979 – dosud  – Interní oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
1993 – dosud – Kardiologická ambulance Holešov