Kouření a oběhový systém

MUDr. Lumír Francek
MUDr. Lumír Francek

Kouření cigaret představuje jeden z hlavních rizikových faktorů aterosklerózy – lidově „kornatění tepen“. Účinky kouření jsou pro kardiovaskulární systém devastující přičemž za rozhodující je považován celkový počet vykouřených cigaret za život. Prokazatelné zdravotní riziko ale představuje již kouření jedné cigarety denně. Stejně tak i pasivní kouření (pouhý pobyt v zakouřeném prostředí) zvyšuje kardiovaskulární riziko.

V současné době se uvádí, že kouření cigaret zkracuje délku života v průměru o 15 let!

Mechanismů, kterými kouření negativně ovlivňuje oběhový systém, je více: vzestup tepové frekvence, zvýšení systolického krevního tlaku a především zničující účinek na funkci výstelky cév – takzvaného endotelu. Neporušená struktura a bezchybná funkce endotelu je totiž pro fungování oběhového systému zcela zásadní. Tři typická kardiovaskulární onemocnění jejichž zásadním rizikovým faktorem je kouření jsou:

-> ischemická choroba srdeční
-> cévní mozková příhoda
-> ateroskleróza periferních tepen

Společným jmenovatelem všech tří onemocnění je ateroskleróza, liší se v podstatě pouze lokalizací – srdce, mozek, dolní končetiny. Všechna tři uvedená onemocnění pacienty invalidizují, snižují kvalitu i délku jejich života.

Srdeční infarkt může postihnout člověka již ve velmi mladém věku – kolem 30.roku života! Jen naprosto raritně ale zasáhne infarkt myokardu mladého člověka, který je nekuřák. Drtivá většina mladých pacientů se srdečním infarktem jsou kuřáci cigaret.

Kouření zdaleka není jediným rizikovým faktorem aterosklerózy. Je ale rizikovým faktorem který je ovlivnitelný. O pohlaví ani genetické výbavě člověk rozhodnout nemůže. Zapálení cigarety je ale předmětem svobodné volby člověka. Závislost na kouření cigaret může být natolik silná, že je adiktology (odborníky na závislosti) přirovnávána k závislosti na heroinu. Přestat kouřit není jednoduché. Představuje ale zcela zásadní krok, kterým člověk jednoznačně zlepšuje svou prognózu.

Především pacienti s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním ( po infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, amputaci dolní končetiny…) zcela bezpodmínečně musí s kouřením přestat. Odložení cigaret je naprostý základ léčby kardiovaskulárních onemocnění!

Přičteme-li k popsaným účinkům na oběhový systém navíc ještě nezpochybnitelný karcinogenní efekt kouření cigaret, uvědomíme si skutečné devastující účinky tohoto „zlozvyku“ na lidské zdraví.

MUDr.Lumír Francek

Mohlo by Vás také zajímat

Infarkt myokardu

Cévní zásobení srdce je zajišťováno věnčitými (koronárními) tepnami. Srdeční infarkt

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější a zároveň nejvýznamnější arytmií se kterou