Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

MUDr. Lumír Francek
MUDr. Lumír Francek

…každý se může stát hrdinou!

Zástava krevního oběhu představuje nejzávažnější stav bezprostředního ohrožení života. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k zástavě spontánní cirkulace, ocitá se v kritickém ohrožení především mozek pacienta. Mozkové buňky jsou na nedostatek kyslíku mnohem citlivější než kterákoliv jiná lidská tkáň a k jeho nevratnému poškození dochází během několika málo minut bez přítoku okysličené krve.

Setkat se s člověkem s oběhovou zástavou můžeme kdykoliv a kdekoliv. Pro začátek je důležité říct, že včasně zahájená a správně vedená laická resuscitace dokáže zachránit až 80% pacientů se zástavou oběhu. Je pravdou, že stane-li se laik svědkem srdeční zástavy, představuje to pro většinu lidí mimořádně stresovou situaci. Nechat se ovládnout strachem a zůstat nečinným je ale tou vůbec nejhorší možnou reakcí, která bere pacientovi se zástavou oběhu i poslední naději na přežití. Každý člověk by měl mít povědomí o základním postupu laické kardiopulmonální resuscitace. Nikdy totiž nevíte, kdy se octnete v situaci, kdy budete jediným, kdo může druhému člověku zachránit život.  A nemusí to být nikdo cizí – pravděpodobněji půjde o někoho blízkého!

Laická kardiopulmonální resuscitace je souhrnné označení pro sérií úkonů, které mají za cíl udržet cirkulující krevní oběh a zabránit tak nevratnému poškození mozku a úmrtí pacienta. V optimálním případě pak dosáhnout obnovy spontánního oběhu. Staneme-li se svědky srdeční zástavy, musíme v první řadě jednat velmi rychle – bez jakéhokoliv odkladu. Pacient s oběhovou zástavou je vždy v bezvědomí, nereaguje na oslovení ani bolestivé podněty. A především nedýchá – buďto vůbec, případně pozorujeme jen nepravidelné “lapavé dechy”.

V takové situaci bez váhání bereme do ruky mobilní telefon, vytočíme 155, přepneme na hlasitý hovor a telefon položíme vedle sebe tak, abychom měli volné ruce.

Náš úkol totiž v žádném případě nekončí přivoláním záchranné služby – právě naopak! Kontaktováním linky 155 vše teprve začíná.

Dispečeři RZP jsou vyškolení pro telefonicky asistovanou pomoc s vedením KPR. Sanitní vůz se záchranářským týmem odesílají na místo zásahu bezodkladně. My ale musíme zahájit KPR okamžitě!

Postup laické resuscitace není složitý a není třeba se ho obávat:

– Pacient musí ležet rovně na zádech na tvrdé podložce – nejčastěji zemi.

– Pacientovi ležícímu na zádech zakloníme hlavu a sledujeme, jestli se rozdýchá.

– Pokud nedýchá, klekneme si vedle pacienta obě ruce spojíme v dlaních, přiložíme je na střed hrudní kosti, ruce napneme a zaujmeme polohu s rameny nad pacientem. Tato pozice nám umožní využít vlastní váhu k stlačování hrudníku při srdeční masáži.

– Samotná masáž musí být energická, u dospělého člověka se má hloubka jednotlivých kompresí hrudníku pohybovat okolo 6-7cm! Frekvence jednotlivých stlačení hrudníku je nejefektivnější okolo 100/minutu.

Po každých 30ti stlačeních hrudníku mají následovat 2 vdechy z úst zachránce do úst pacienta. Při dvou zachráncích probíhají vdechy bez přerušení kompresí hrudníku. Pokud nemůžeme nebo nechceme z jakéhokoliv důvodu dýchat do úst pacienta, lze vést laickou resuscitaci i zcela bez umělého dýchánístlačování hrudníku ale přerušovat nesmíme!

Správně vedená masáž hrudníku při KPR často vede k zlomení žeber – což není žádný problém. Naopak je to důkaz správně vedené srdeční masáže.

Máme-li k dispozici přístroj AED (automatický externí defibrilátor), je jeho použití při KPR velice výhodné. Tento přístroj svými pokyny pomáhá s vedením laické resuscitaci. Po nalepení externích elektrod na hrudník pacienta navíc dokáže rozpoznat takzvané defibrilovatelné rytmy – maligní arytmie, které elektrickým výbojem přeruší a pomůže s obnovou oběhu.

Nepřímá srdeční masáž je fyzicky velice náročná činnost. Po několika minutách je proto dobré se v masáži vystřídat s dalším zachráncem. V každém případě je nutné vydržet s nepřerušovanou srdeční masáží do příjezdu posádky RZP, která si pacienta převezme a pokračuje rozšířenou KPR, která patří do rukou profesionálních záchranářů.

 Nikdo si nepřeje být svědkem srdeční zástavy cizího a už vůbec ne blízkého člověka. Pokud taková situace nastane, stáváte se jediným člověkem, který může pomoci –  neváhejte ani sekundu!

Tady se dělí zrno od plev! Je to velký boj s nelítostným protivníkem – ale lze ho vyhrát!

V životě není moc silnějších okamžiků, než když se vám podaří úspěšně pacienta resuscitovat. A on za vámi po čase přijde a poděkuje, že jste se k němu v kritické chvíli neotočili zády a pomohli jste ho přetáhnout zpět do života!

MUDr. Lumír Francek

V oblasti osvěty laické veřejnosti a demonstrace správného vedení KPR je mimořádně užitečný video-návod. V následujících odkazech nabízíme ke shlédnutí velice zdařilá videa, která pomohou jak s motivací k zahájení KPR tak se zapamatováním postupu laické KPR lépe než jakýkoliv psaný text. Vřele doporučuji tato videa shlédnout!

Mohlo by Vás také zajímat

Infarkt myokardu

Cévní zásobení srdce je zajišťováno věnčitými (koronárními) tepnami. Srdeční infarkt

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější a zároveň nejvýznamnější arytmií se kterou